Studiowanie w Austrii - praktyczne informacje

Państwo: Austria
Ludność (mln): 8,5 (2015)
Pow. (km2): 83879
Język urzędowy: niemiecki
Waluta: euro (od 1 stycznia 1999 r.)
Nr kier.: +43
Liczba użytk. Internetu (mln): 6,7 (2016)
Liczba studentów: 421 tys. (2014)
% studentów w populacji 20-24: 29,3 (2014)
Kobiety na studiach do liczby ogółem (%): 53,3 (2014)
Liczba studentów - studia I stopnia: 179 tys. (2014)
Liczba studentów - studia magisterskie: 140 tys. (2014)
Liczba studentów - studia doktoranckie: 24,5 tys. (2014)
Koszt studiów I stopnia (w euro za rok): nauka bezpłatna dla studentów z UE
Koszt studiów magisterskich II stopnia (w euro za rok): nauka bezpłatna dla studentów z UE

Uczelnie

Instytucje szkolnictwa wyższego w Austrii, to:
• uniwersytety publiczne
• wyższe szkoły zawodowe (Fachhochschulen, FHs)
• prywatne uniwersytety
• uczelnie pedagogiczne (Pädagogische Hochschulen, PHs)

Oczywiście Wiedeń, "gdzie mieszka połowa mieszkańców Austrii" ma najwięcej uczelni, bo aż 23 (9 z nich to uniwersytety publiczne.

Spośród powyższych typów uczelni tylko uniwersytety oferują studia doktoranckie.

Prezentacje uczelni austriackich
Uniwersytety publiczne w Austrii
Uniwersytety prywatne w Austrii
Austriackie Wyższe Szkoły Zawodowe
Uczelnie pedagogiczne w Austrii

Austria - academic year

Poziom studiów

Uczelnie oferują dwa rodzaje studiów: studia zwykłe (ordentliche Studien) oraz kursy uniwersyteckie (Universitätslehrgänge). Po trzech lub czterech latach nauki uzyskuje się tytuł licencjata (np. Bachelor of Arts – BA lub Bachelor of Science - BSc), kolejny rok lub dwa umożliwiają zdobycie tytułu magistra lub inżyniera (Diplom Ingenieur/Diplom Ingenieurin - DI lub Dipl.-Ing., Doktor/Doktorin der gesamten Heilkunde(doktor medycyny) - Dr. med. univ., Doktor/Doktorin der Zahnheilkunde (doktor stomatologii) - Dr. med. dent., oraz Master of Arts (MA) i Master of Science (Msc).

W Austrii są też studia podobne do naszych jednolitych magisterskich (Diplomstudien). Prowadzą je uniwersytety oraz wyższe szkoły zawodowe. Trwają 8-10 semestrów. Można uzyskać po nich tytuł magistra lub dyplom inżyniera (równorzędny magistrowi).
Studia doktoranckie trwają od 2 do 4 lat.

Dodatkowe info na stronie  www.oead.at.

Austria - kierunki I stopnia
Austria - kierunki studiów jednolitych (I+II)
Austria - kierunki magisterskie II stopnia
Austria - kierunki studiów doktoranckich

Rekrutacja

Austriackie uczelnie samodzielnie prowadzą rekrutację. Formularze aplikacyjne dostępne są w internecie, część uczelni uruchomiła też internetowe biura rekrutacji. By dostać się na studia licencjackie wystarczy zdana matura. Świadectwo dojrzałości musi być przetłumaczone na język niemiecki i poświadczone przez polskie MSZ lub austriackie przedstawicielstwo w Polsce: konsulat lub ambasadę. Pracownikom wybranej uczelni należy również dostarczyć kopię dowodu tożsamości oraz certyfikat znajomości języka niemieckiego (więcej w rozdziale Znajomość języka, certyfikaty).
Uwaga! Na niektórych kierunkach studiów liczba miejsc jest odgórnie ograniczona. Dotyczy to m.in. medycyny, stomatologii, weterynarii i psychologii. Dodatkowe informacje na stronie www.oead.at.

Egzaminy na studia

Selekcja kandydatów dokonywana jest zwykle na podstawie konkursu świadectw. Egzaminy organizują tylko wyższe szkoły zawodowe, choć i to nie jest regułą.

Język

Znajomość niemieckiego jest jednym z podstawowych warunków podjęcia studiów. Kandydaci muszą przedstawić świadectwo ze szkoły średniej potwierdzające naukę tego języka przez co najmniej 4 lata. Kto nie ma takiego dokumentu – musi zdobyć certyfikat. Najpowszechniej honorowany jest certyfikat Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), wydawany na czterech poziomach.
Kursy przygotowawcze organizuje Instytut Austriacki w Warszawie, Instytut Austriacki we Wrocławiu oraz Instytut Austriacki w Krakowie.

Dla kierunków wykładanych w jęz. angielskim uczelnie akceptują zwykle certyfikaty EILTS i TOEFL.
uczelnie austriackie mające kierunki w języku angielskim

Pobyt - formalności

Do Austrii możesz wjechać na podstawie dowodu osobistego. Jeśli jednak nie jesteś turystą, musisz pojawić się w lokalnym urzędzie (registration office) w ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjazdu i złożyć zgłoszenie meldunkowe na specjalnym formularzu, podpisane również przez przedstawiciela hotelu/akademiku/schroniska, w którym mieszkasz. To samo musisz zrobić, gdy zmienisz adres zamieszkania. Szczegóły na stronie www.oead.at.

Dodatkowo - gdy zamierzasz przebywać w Austrii dłużej niż 3 miesiące - musisz w ciągu 4 miesięcy od momentu wjazdu do kraju zgłosić się do lokalnego urzędu (Magistrat, Bezirkshauptmannschaft) po potwierdzenie prawa pobytu (confirmation of registration). By je otrzymać, powinieneś mieć ze sobą wniosek, dowód osobisty lub paszport, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych oraz dowód, że jesteś studentem - np. legitymację. Potrzebne będzie także świadectwo urodzenia oraz zaświadczenie o zakwaterowaniu (np. umowa najmu lokalu czy potwierdzenie przyznania miejsca w akademiku).

Czesne

Nauka dla obywateli UE jest bezpłatna w przypadku uniwersytetów oraz uczelni pedagogicznych. Jeśli minimalny okres studiów  w tego typu uczelniach został przekroczony o więcej niż dwa semestry, to trzeba zapłacić 363,36 euro za każdy semestr. Z opłaty tej zwolnieni są studenci, którzy chwilowo przerwali studia ze względu na praktyki lub studia za granicą w ramach, np. programu Erasmus. Zwolnione są również osoby, które były chore lub w ciąży.

Generalnie studenci spoza UE płacą 726 euro za semestr. Studenci z krajów rozwijających się mogą zostać zwolnieni z opłat decyzją uczelni.

W przypadku wyższych szkół zawodowych (Fachhohschulen) uczelnia ma prawo pobierać opłatę do wysokości 363 euro dla studentów z UE oraz wyższej kwoty dla studentów spoza UE.

Austria - student fees and grants

Zakwaterowanie, utrzymanie

Austria jest droga - na zakwaterowanie i wyżywienie musisz mieć ponad 500 euro miesięcznie. Na rozrywki - dodatkowe 300. Miejsc w akademikach można poszukać poprzez ÖAD Housing Office. W większości pokoi są telefony, telewizory i dostęp do Internetu, a w cenę zazwyczaj wliczone jest śniadanie. Obowiązuje jednak kaucja, którą trzeba wcześniej opłacić. Kaucji żądają też właściciele wynajmowanych mieszkań - zwykle ok. 1000 euro, wymagają też opłacenia czynszu za trzy miesiące z góry. Koszty utrzymania będą mniejsze, jeśli będziesz pamiętać o przysługujących studentom zniżkach. Obowiązują m.in. w pociągach, tramwajach, teatrach, muzeach, ale także przy zakupie niektórych dóbr codziennego użytku, książek czy w szkołach jazdy.

Stypendia

Kandydaci z Polski mogą liczyć na wsparcie austriackich programów stypendialnych: im. Ernesta Macha, Franza Werfla i Richarda Plaschka. Austriacki Związek Studentów oferuje też zasiłki socjalne wysokości do 1200 euro, które mogą pomóc w poradzeniu sobie z wysokimi kosztami życia w Austrii. Szczegółowe informacje na temat stypendiów dostępne są w wyszukiwarce na stronie www.grants.at. Austria jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w których nie istnieje państwowy system kredytów studenckich.

Praca podczas studiów

Studenci z Polski nie muszą mieć żadnych pozwoleń na prace. Choć bezrobocie w kraju nad Dunajem jest bardzo niskie, obcokrajowcom o zatrudnienie niełatwo. Podstawą jest dobra znajomość języka niemieckiego, która liczy się nawet przy roznoszeniu ulotek czy sprzątaniu. Bazę ofert i pomoc można zdobyć w Austriackim Związku Studentów. Więcej informacji na stronie www.oead.at oraz na stronach austriackiego Urzędu Pracy.

Austria - jak szukać pracy?
Jak szukać pracy za granicą?

Pomocne linki

National Information Centres
ENIC NARIC AUSTRIA
Federal Ministry for Science, Research and Economy
Teinfaltstraße 8, A-1014 Wien
Österreich/Austria
Web Site: http://www.naric.at


University education

Das österreichische Hochschulsystem

Higher Education in Austria
Link(s): English, German

Diploma supplement Punkt 8: Hochschulsystem

Diploma Supplement Item 8: Higher Education System
Link(s): English, German

Hochschulstudien

Higher Education Programmes
Link(s): German

Akademische Grade

Academic Degrees
Link(s): German

Rechtsvorschriften im Hochschulbereich

Legislation in Higher Education
Link(s): English, German

Recognised higher education institutions

Postsekundäre Bildungseinrichtungen
Institutions of Post-secondary Education
Link(s): German, English

Eurodesk
Eurodesk to program dla młodzieży wspierany – finansowo i merytorycznie przez Komisję Europejską oraz inne instytucje publiczne. Eurodesk działa w 33 krajach europejskich. W ramach Eurodesk działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska. Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie w dziedzinie edukacji, szkoleń, mobilności oraz funduszy.
https://eurodesk.eu
www.eurodesk.plźródło: Eurodesk.pl, europa.eu, euromonitor.com, eurostat, wikipedia, enic-naric.net, studentnews.eu

Polityka Prywatności